• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Mega Sale 2017

Thông tin liên hệ của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên:

  • Tập đoàn Bảo Việt

Số 8 Phố Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 928 9999

  • Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Tổng đài: 1900 55 88 99 nhánh số 3

Fax: (04) 39388656

Email: Insurancehelp@baoviet.com.vn

Website: www.baoviet.com.vn/baohiem

  • Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Tổng đài: 1900 558899 nhánh số 4 

Fax: (04) 3577 0958

Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn

Website: www.baoviet.com.vn/nhantho

  • Công ty cổ phần Chứng khoản Bảo Việt

Tổng đài: (04)3928 8080/ ext.608 và                                     (08) 3914 6888/ ext.657 

Fax: (04) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

  • Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Call Center: 1900558848