• Cỡ chữ
English
  • BVH : 59,20
  • 1,50 (2,60%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

20.04.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo thường niên năm 2017
09.04.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã được kiểm toán)
23.03.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
30.01.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo quản trị năm 2017
30.01.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 (trước soát xét)
22.01.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 10)
03.01.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố về việc thay đổi Người nội bộ
29.12.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố về việc nghỉ hưu theo chế độ của Thành viên Hội đồng quản trị
08.12.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2017 (đã được soát xét)
30.10.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017 (trước soát xét)
29.08.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên 2017 (đã được soát xét)
28.07.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017
28.07.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II/2017 (trước soát xét)
21.07.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2016
22.06.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017 (sau soát xét)

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.