• Cỡ chữ
English
  • BVH : 46,60
  • -0,20 (-0,43%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

20.04.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo Tiêu chuẩn Báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI Standards) và Thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
19.04.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016
10.04.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 (đã được kiểm toán)
31.03.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng của Công ty Mẹ năm 2016 (đã được kiểm toán)
21.03.2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
15.03.2017 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
25.01.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo quản trị năm 2016
25.01.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý IV/2016 (trước soát xét)
04.01.2017 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) báo cáo hoàn tất giao dịch cổ phiếu SAB
28.12.2016 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố giao dịch với Người có liên quan
26.12.2016 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố giao dịch của Người nội bộ
08.12.2016 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý III/2016 (sau soát xét)
30.11.2016 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động
31.10.2016 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu HIG
28.10.2016 Tập đoàn Bảo Việt công bố Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý III/2016 (trước soát xét)

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3928 9898
                     (84.4) 3928 9999
Fax: (84.4) 3928 9609
         (84.4) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.