• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

31.01.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan
30.01.2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Quản trị năm 2018 và Báo cáo tài chính Quý IV/2018 (Trước soát xét)
28.12.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2018 (Sau soát xét)
27.12.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với Người có liên quan (Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt) và giải trình một số nội dung liên quan đến thuế
27.12.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn tại công ty liên kết
30.10.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2018 (trước soát xét)
26.10.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt (công ty liên kết của Bảo Việt)
17.10.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) - Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
09.10.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) - Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
29.08.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý và Bán niên 2018 (sau soát xét)
31.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý II/2018 (trước soát xét)
31.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2018
19.07.2018 Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
18.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức
16.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 12)

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.