• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông

Branch Locator

30.10.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2018 (trước soát xét)
17.10.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) - Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
09.10.2018 Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) - Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
29.08.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý và Bán niên 2018 (sau soát xét)
31.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý II/2018 (trước soát xét)
31.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2018
19.07.2018 Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
18.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức
16.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 12)
13.07.2018 Quyết định về việc thay đổi niêm yết sau phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
11.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tập đoàn Bảo Việt
06.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm 2018, 2019, 2020
02.07.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11)
28.06.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
28.06.2018 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về người nội bộ

Là một trong 30 cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, BVH luôn đóng vai trò là cổ phiếu dẫn dắt trong rổ chỉ số VN30 và nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với tiềm lực tài chính mạnh và duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc qua các năm, BVH luôn bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định ở mức 12%-15% và được đánh giá là cổ phiếu bảo hiểm có mức sinh lời cao nhất, thuộc nhóm cổ phiếu blue-chip hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

  •   Thông tin liên lạc:

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3928 9898
                     (84.24) 3928 9999
Fax: (84.24) 3928 9609
         (84.24) 3928 9610

“Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong đính hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác truyền thông tới cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông và nhà đầu tư”.