• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt thông báo: Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt thông báo: Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự
30.12.2011 - 03:17

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin thay đổi nhân sự: Ông Adrian Mark Abbott kết thúc nhiệm kỳ giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Tập đoàn Bảo Việt đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 - với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như file kèm theo:

Branch Locator

Bảo hiểm du lịch