• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thông báo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu triển khai quảng bá thương hiệu tại Ninh Bình giai đoạn 2018 - 2019
Thư viện Đấu thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thông báo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu triển khai quảng bá thương hiệu tại Ninh Bình giai đoạn 2018 - 2019
18.10.2018 - 02:12

Xem file đính kèm: