• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho các thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Bảo Việt năm 2018 - Đợt 1"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho các thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Bảo Việt năm 2018 - Đợt 1"
31.08.2018 - 05:57

Xem file đính kèm: