• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm Oracle GoldenGate"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm Oracle GoldenGate"
13.09.2018 - 04:34

Xem file đính kèm: