• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt chinh phục mốc doanh thu 1 tỷ USD
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt chinh phục mốc doanh thu 1 tỷ USD
22.01.2016 - 01:38

Để cụ thể hóa mục tiêu chinh phục mốc doanh thu 1 tỷ USD, Bảo Việt triển khai nhiều giải pháp trong đó sẽ đầu tư mạnh mẽ vào việc tăng cường năng lực tài chính các đơn vị thành viên, chuyển đổi cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu và đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin để tạo bứt phá trên mọi mặt hoạt động. Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - ông Nguyễn Quang Phi với phóng viên Tạp chí Thuế. Bài viết đăng trong số báo Xuân 2016 – Tạp chí Thuế.

Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Tập đoàn Bảo Việt trong năm vừa qua?    

Năm 2015 đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Bảo Việt cũng là năm tổng kết quá trình thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm (2011 - 2015) và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2013-2015 với định hướng tiếp tục phát triển mô hình tập đoàn tài chính, bảo hiểm dựa trên 3 trụ cột bảo hiểm - đầu tư - dịch vụ tài chính và đẩy mạnh hợp lực toàn Tập đoàn. Để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trong chiến lược và đề án tái cơ cấu đề ra, Bảo Việt đã tập trung thực hiện những nhóm giải pháp để khơi thông, tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống, đồng thời luôn theo sát diễn biến thị trường để kịp thời đưa ra những sách lược nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đến thời điểm này, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu hợp nhất năm 2015 ước đạt 20.807 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.465 tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng, bằng 104,1% kế hoạch.

Trong năm, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm khởi sắc, trong đó doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 17,4%. Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 5,9%. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả khả quan trong đó, chứng khoán đã bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng. Về thị phần môi giới năm 2015, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 tại HSX về môi giới trái phiếu với 12,15% thị phần và vị trí thứ 10 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,73% thị phần, tăng nhẹ so với năm 2014. Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 58 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%, bằng 117,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%, hoàn thành 120,4% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng.

Việt Nam vừa ký kết một loạt các hiệp định thương mại tự do và sẽ tiếp tục mở cửa mạnh hơn nữa thị trường tài chính bảo hiểm. Điều này sẽ đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Bảo Việt?

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký kết các hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc như hiện nay đã mở ra cơ hội lớn cho Bảo Việt trong việc tiếp cận thị trường mới rộng lớn hơn. Các rào cản về mặt kỹ thuật và pháp lý có thể được dỡ bỏ hoặc giảm thiểu một cách tối đa. Tuy nhiên việc mở cửa thị trường tài chính, bảo hiểm cũng tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, thách thức đặt ra đối với Bảo Việt và các doanh nghiệp bao gồm: thiếu nguồn nhân lực cấp cao; vốn, quản trị, áp lực tỷ suất lợi nhuận giảm dần, thách thức trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Do vậy, việc tập trung đầu tư phát triển theo chiều sâu ngay trong năm 2016 sẽ góp phần tăng năng lực, lợi thế cạnh tranh cho Bảo Việt và các đơn vị thành viên nhằm chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Bảo Việt trong những năm tiếp theo.

Ông có thể nói rõ hơn các mục tiêu cũng như các giải pháp mà Tập đoàn Bảo Việt sẽ hướng đến trong thời gian tới?

“Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” là thông điệp của năm 2016 - năm mở đầu cho chặng đường phát triển sau một nửa thế kỷ đáng tự hào của Bảo Việt. Năm 2016 là năm khởi đầu của chiến lược 5 năm (2016-2020) hướng tới một Bảo Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế và là định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam đến năm 2020. Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt muốn chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD. Do vậy, Bảo Việt đã cụ thể hóa kế hoạch bằng các giải pháp như: đầu tư mạnh mẽ vào việc tăng cường năng lực tài chính các đơn vị thành viên, chuyển đổi mô hình đầu tư, chuyển đổi cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu và đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin để tạo bứt phá trên mọi mặt hoạt động. Trong năm 2016, với sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược Sumitomo Life, Bảo Việt sẽ tăng cường phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, định hướng từ công ty mẹ để cải thiện chức năng quản trị rủi ro, tuân thủ, thúc đẩy công tác bán chéo, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại tính đồng nhất cao và tăng cường sức mạnh hệ thống, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh hơn, năng động hơn trong giai đoạn 05 năm tới (2016-2020), nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị thương hiệu, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Xin cảm ơn ông!

                                                                   Trung Kiên (thực hiện)

Branch Locator

Bảo hiểm du lịch