• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bộ trưởng Bộ Tài chính đến làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt
Hoạt động Bảo Việt

Bộ trưởng Bộ Tài chính đến làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt
26.10.2011 - 11:11

Ngày 25/10/2011, tại trụ sở Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt

Cùng tham gia đoàn công tác với Bộ trưởng có Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đón tiếp và tham dự buổi làm việc với Bộ trưởng Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn công tác có: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt Nguyễn Thị Phúc Lâm; các thành viên Hội đồng Quản trị; các đồng chí Lãnh đạo các Khối, Ban Tập đoàn; Lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt.
Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những thành tựu Bảo Việt đã đạt được

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến làm việc với Tập đoàn Bảo Việt và báo cáo với Bộ trưởng kết quả hoạt động kinh doanh sau khi cổ phần hóa, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011, dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2011 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Sau cổ phần hóa từ năm 2007 đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện thành công mục tiêu tổng quát, phát triển đúng định hướng theo mô hình Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra trong các lĩnh vực như nâng cao năng lực tài chính, tăng doanh thu và lợi nhuận cũng như đa dạng hóa dịch vụ tài chính. Trong giai đoạn 2008 - 2010, các chỉ tiêu về vốn và tài sản của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt đều có sự tăng trưởng rất đáng khích lệ: vốn điều lệ tăng 6%, vốn chủ sở hữu tăng 9%, tổng tài sản tăng 14%. Lĩnh vực bảo hiểm là lĩnh vực thế mạnh, nòng cốt, chiếm 70% tổng doanh thu và lợi nhuận. Tập đoàn đã tập trung thực hiện chiến lược “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” để đổi mới toàn diện trong quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, thương hiệu, dịch vụ sản phẩm.
Trong 9 tháng đầu năm 2011, Tập đoàn đang bám sát kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra. Trong các tháng còn lại của năm 2011, Tập đoàn Bảo Việt tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao cũng như tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.
Ảnh 2
Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt Nguyễn Thị Phúc Lâm cho biết sau khi cổ phần hóa, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện được mục tiêu tổng quát, phát triển đúng định hướng đã đề ra

Ông Charles Gregory - thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Đại diện HSBC Insurance tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác giữa hai bên đạt được, tin tưởng vào sự kết hợp giữa thương hiệu, kinh nghiệm của Bảo Việt hơn 45 năm qua với thông lệ quốc tế tốt nhất của HSBC. Hiện tại, HSBC đang nắm 18% cổ phần tại Bảo Việt và đang hỗ trợ Bảo Việt đổi mới trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ tập trung vào các lĩnh vực tài chính, đầu tư, marketing, nhân sự, thương hiệu, truyền thông, công nghệ thông tin, quản lý rủi ro.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những thành tựu Bảo Việt đạt được với truyền thống lịch sử 46 năm qua. Bộ trưởng chỉ đạo, để Bảo Việt trở thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm có vị thế trong khu vực trong tương lai gần, Tập đoàn cần đánh giá thực trạng doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ doanh nghiệp Nhà nước. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế sẵn có; tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ; kiện toàn đội ngũ; tăng cường công nghệ thông tin tiên tiến, thống nhất; đầu tư đưa ra thị trường sản phẩm mới đặc trưng, hấp dẫn; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Bộ trưởng khẳng định, Lãnh đạo Bộ sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhằm góp phần xây dựng nền kinh tế ngày càng vững mạnh.

Ảnh 3
Ông Charles Gregory - thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Đại diện HSBC Insurance tại Việt Nam tin tưởng vào thành tựu đạt được và khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Bảo Việt và HSBC

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm đã cảm ơn Bộ trưởng, các Thứ trưởng và đoàn công tác đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp tại Tập đoàn Bảo Việt, ghi nhận các ý kiến chỉ đạo để biến thành hành động vào các hoạt động năm 2011 và những năm tới; tiếp tục xây dựng Tập đoàn Bảo Việt phát triển, trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Branch Locator

Bảo hiểm du lịch