• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt – Tiên phong trong các hoạt động phát triển bền vững góp phần kiến tạo nền tảng cho Tài chính Xanh
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt – Tiên phong trong các hoạt động phát triển bền vững góp phần kiến tạo nền tảng cho Tài chính Xanh
05.11.2015 - 04:29

Theo Ngân hàng Thế giới, Tài chính xanh là việc thành lập, phân phối và sử dụng các quỹ nhằm mục đích tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn biến đổi khí hậu, hướng tới tương lai PTBV, phát triển kinh tế-xã hội mà không phải trả giá bởi môi trường ô nhiễm.

 

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Cải cách Kinh tế Vĩ mô/Tăng trưởng Xanh”, ngày 28/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị chuyên đề “Khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh”.

Xây dựng khuôn khổ định hướng tài chính xanh: Tạo nền tảng phát triển bền vững

Hội nghị do Phó Chủ tịch UBCKNN, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thành Long chủ trì, với sự tham gia của các đơn vị thuộc UBCKNN, đại diện các Bộ, ngành liên quan cùng nhiều doanh nghiệp cũng như các tổ chức quốc tế, các quỹ quan tâm tài trợ cho vấn đề môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững (PTBV).

Hội nghị bàn về khuôn khổ định hướng cho thị trường tài chính Việt Nam nói chung, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng về PTBV liên quan đến tài chính xanh, các tiêu chuẩn công bố thông tin liên quan đến chứng khoán xanh, trái phiếu xanh, cơ sở hạ tầng giao dịch chứng khoán xanh…cùng góp phần tạo nên tăng trưởng xanh và bên vững cho thị trường tài chính Việt Nam và kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung.

Bảo Việt – tiên phong trong hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững

Bảo Việt là doanh nghiêp Nhà nước niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán tp.HCM, nên những thay đổi trong định hướng về nền tài chính và thị trường chứng khoán xanh có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là công tác công bố thông tin và áp dụng các chỉ số xanh sau này.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Long đã nhấn mạnh vai trò của tăng trưởng xanh đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác, phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan nhằm đạt được mục tiêu chung là thúc đẩy tăng trưởng xanh, PTBV.

Tại Hội nghị, Bảo Việt được nhắc đến như là một trong những doanh nghiệp điển hình tiên phong thực hiện Báo cáo PTBV riêng biệt theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI) thể hiện tầm nhìn của doanh nghiệp hướng đến sự phát triển ổn định và dài hạn.

Chuyên gia GIZ tới Bảo Việt để tham khảo về các chỉ số cho phát triển bền vững

Trước thềm Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Bảo Việt do ông Đỗ Trường Minh – Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động làm trưởng đoàn đã có cuộc tiếp xúc với các chuyên gia của GIZ tại trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt nhằm trao đổi về các vấn đề tài chính xanh cũng như tham khảo các đề xuất của GIZ liên quan đến xây dựng tài chính xanh tại Việt Nam.

Thời gian tới UBCKNN sẽ hiện thực hóa xu hướng “xanh hóa” các sản phẩm chứng khoán nhằm xây dựng chính sách huy động vốn phục vụ cho đầu tư xanh, thiết lập tiêu chí về các công ty niêm yết xanh, xây dựng và công bố chỉ số xanh…

Branch Locator

Bảo hiểm du lịch