• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
Ban Điều hành

 • Ông Đỗ Trường Minh –  Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT; 
 • Ông Nguyễn Anh Tuấn –  Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động;
 • Ông Nguyễn Minh Hoàng   Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư - Thành viên QT;
 • Ông Phạm Ngọc Tú   Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính;
 • Ông Nguyễn Xuân Hòa   Kế toán trưởng;
 • Ông Trương Tuấn Lâm   Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin;
 • Ông Nguyễn Thanh Hải   Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt.
Branch Locator