• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Cơ hội nghề nghiệp > Tập đoàn Bảo Việt thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự, số lượng: 02 người
Cơ hội nghề nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự, số lượng: 02 người
31.12.2019 - 04:29

>> Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn cùng các chương trình bảo hiểm gia tăng quyền lợi, các chương trình chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên.

>> Hãy gia nhập Bảo Việt để nắm bắt cơ hội, khẳng định giá trị của mình trên con đường sự nghiệp và cùng chúng tôi đi tới thành công!

 1. Phụ trách công việc về xây dựng, tổ chức Đảng (SL: 01 người)
  1. Mô tả công việc
 • Triển khai quản lý công tác Đảng viên:

+ Quản lý hồ sơ Đảng viên: hồ sơ kết nạp Đảng, hồ sơ chuyển chính thức, bổ sung hồ sơ Đảng hàng năm, thực hiện cấp thẻ Đảng, huy hiệu Đảng.

+ Quản lý Đảng viên: công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng viên sinh hoạt 2 chiều, chuyển sinh hoạt Đảng, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác Đảng viên.

+ Cập nhật các thông tin trong phần mềm quản lý Đảng viên.

 • Tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ:

+ Tham mưu, xây dựng quy định, quy trình về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn.

+ Tham mưu công tác cán bộ (quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, cho ý kiến về lãnh đạo quản lý theo phân cấp, kiện toàn tổ chức Đảng).

+ Đánh giá cán bộ; xếp loại, khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên định kỳ.

 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.
  1. Yêu cầu tuyển dụng
 • Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán...
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Có kiến thức, có khả năng cập nhật các quy định của Đảng và các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực có liên quan; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác Đảng, hiểu biết về Điều lệ Đảng, tổ chức Đảng.

 

 1. Phụ trách Quản lý Hiệu quả làm việc (SL: 01 người)
  1. Mô tả công việc
 • Tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Ban trong việc quản lý và trực tiếp giải quyết các mảng công việc về Hệ thống Quản lý hiệu quả làm việc bao gồm:

 + Triển khai các công việc liên quan đến hệ thống quản lý hiệu quả làm việc bao gồm các quy trình thực hiện từ việc đặt mục tiêu, đánh giá giữa kỳ, hiệu chỉnh đánh giá cuối năm nhằm ghi nhận thành tích và khen thưởng cho từng cá nhân dựa trên hiệu quả làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, nhân viên và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

 + Xây dựng, đề xuất, hoàn thiện và hướng dẫn triển khai các chiến lược, chính sách, quy trình, kế hoạch hàng năm liên quan đến công tác quản lý hiệu quả làm việc và triển khai các kế hoạch phù hợp với định hướng phát triển chung của Tập đoàn.

 + Cập nhật các thông tin trong phần mềm quản lý nhân sự theo phân quyền.

 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.
 • Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chiến lược, chính sách, cơ chế về tuân thủ trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
 • Phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện triển khai các quy định nội bộ của Tập đoàn và các quy định của pháp luật liên quan tới quản lý rủi ro, phòng, chống rửa tiền…
 • Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác ISO.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn nhân sự khác được giao trong từng thời kỳ.
  1. Yêu cầu tuyển dụng
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán...
 • Ngoại ngữ: Đọc hiểu tiếng Anh tốt
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công việc có liên quan đến hoạt động quản lý hiệu quả làm việc, có kiến thức về BSC & KPI

 

=> Để đăng ký dự tuyển, ứng viên vui lòng điền Đơn ứng tuyển (theo mẫu) và gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: tuyendung@baoviet.com.vn

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31/01/2020.

* Ghi chú:

- Ưu tiên những ứng viên nộp hồ sơ sớm và sử dụng đúng mẫu Đơn ứng tuyển của chúng tôi.

- Không tiếp nhận đăng ký qua điện thoại và chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.