• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Trang chủ > Liên hệ
Liên hệ

Danh xưng (*)
Họ (*)
Tên (*)
Quốc gia
Số điện thoại
Email (*)
Quý khách đã là khách hàng của Bảo Việt ? (*)
Chủ đề (*)
Nội dung (*)
 
Mã xác nhận

Các giải đáp cho khách hàng

Hãy liên hệ với các đơn vị thành viên theo thông tin dưới đây nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào trong khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi

 
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
(+84 24) 3928 8989
www.baovietbank.vn
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
1900 55 88 99 / (+84 24) 35 73 05 05
www.baoviet.com.vn/bvvn.asp
Công ty Quản lỹ Quỹ Bảo Việt
(+84 24) 3928 9589
www.baovietfund.com.vn
 


Công ty Cổ phần Bảo Việt Đầu tư
(+84 24) 3732 6868 www.baoviet.com.vn/invest

Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ
(+84 24) 5770953/5770949
www.baoviet.com.vn/bvnt.asp
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
(+84 24) 3928 8080
www.bvsc.com.vn

 

Giải đáp chung
Giải đáp chung
Điện thoại: (+84 24) 3928 9999/ 3928 9898
www.baoviet.com.vn
Truyền thông, báo chí
Liên hệ chị Tú – Ban Truyền thông Thương hiệu - Tập đoàn BV
(+84 24) 3928 9999/ 3928 9898 – Số máy lẻ: 949
 

Quan hệ cổ đông
Đối với cổ đông là các tổ chức
Liên hệ chị Thúy – Ban Truyền thông Thương hiệu - Tập đoàn BV
(+84 4) 3928 9999/3928 9898 – Số máy lẻ: 942

Đối với cổ đông là các cá nhân
Liên hệ Chị Hương – Phòng Lưu ký – Công ty CP Chứng khoán BV
(+84 24) 3928 8080– Số máy lẻ: 327
 

Hoạt động xã hội và Quan hệ cộng đồng
Bảo Việt chỉ chấp nhận các yêu cầu tài trợ hoặc đóng góp từ những tổ chức từ thiện hợp pháp. Chúng tôi không xem xét các trường hợp từ cá nhân.
Các tổ chức quan tâm hay tham khảo phần hướng dẫn trước khi gửi bản dự thảo tài trợ hoặc đóng góp từ thiện dạng văn bản tới:
Địa chỉ nộp những hồ sơ đáp ứng các tiêu chí trên:
Chị Ngọc – Ban Truyền thông Thương hiệu
(+84 24) 3928 9999/ 3928 9898 – Số máy lẻ: 947
Tập đoàn Bảo Việt
Tầng 9, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam

Không nhận hồ sơ gửi qua email hoặc fax.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube