• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Xây dựng môi trường lao động hấp dẫn

Vấn đề bình đẳng giới

Với tỷ lệ lao động nữ luôn chiếm từ 47 - 54% lao động, Bảo Việt luôn đảm bảo công bằng cho cán bộ nữ trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như  tạo điều kiện, học tập để các cán bộ nữ được thực sự tham gia công tác chuyên môn, quy hoạch và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo.

Ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" của Bảo Việt giữ vai trò quan trọng trong việc trong việc loại bỏ thành kiến về giới, đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách trong doanh nghiệp; đảm bảo các cán bộ nữ được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước và chế độ phúc lợi như: nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ theo chế độ, tham gia các hoạt động vì tiến bộ phụ nữ và tham gia mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, tham gia sinh hoạt văn hóa doanh nghiệp.

Sức khỏe của các nữ cán bộ cũng là vấn đề được Bảo Việt quan tâm, chúng tôi luôn khuyến khích, vận động chị em tham gia khám sức khỏe định kỳ và đầu tư kinh phí khám cho cao hơn từ 15 - 20% so với cán bộ nam (vì có thêm các khoản mục khám dành riêng cho phụ nữ).

Gắn kết người lao động người lao động vào các quyết định quan trọng của doanh nghiệp.

Tại Bảo Việt, chúng tôi tạo điều kiện để người lao động tham gia vào công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Hàng năm, Bảo Việt tổ chức Hội nghị người lao động nhằm cập nhật tình hình hoạt động, những thay đổi trong tổ chức cũng như kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn trong năm tiếp theo. Bảo Việt cũng thực hiện thảo luận công khai, lấy ý kiến cán bộ trong Thỏa ước lao động Tập thể để lắng nghe nguyện vọng của cán bộ nhân viên, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng và môi trường làm việc cho người lao động.

Chính sách lương thưởng

Chính sách lương thưởng của Bảo Việt được xây dựng dựa trên: Giá trị công việc, Hiệu quả làm việc của cá nhân nhằm đảm bảo sự công bằng; Hướng tới cạnh tranh về tổng thu nhập trên thị trường mục tiêu, giúp nhân viên tập trung phát triển sự nghiệp, luôn sáng tạo, nỗ lực tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.

Để đo lường giá trị công việc, Bảo Việt tiến hành đánh giá, xác định độ lớn tương đối của các công việc, từ đó xây dựng hệ thống bậc công việc với sự giao thoa giữa các bậc đảm bảo có sự phát triển, thăng tiến, tạo dựng một bộ khung về phát triển nghề nghiệp, làm nền tảng xây dựng và phát triển hệ thống lương thưởng có cấu trúc công bằng và cạnh tranh.

Bảo Việt đã triển khai hệ thống quản lý hiệu quả làm việc, tiến hành hai kỳ đánh giá giữa và cuối năm trên thang đánh giá hiệu quả làm việc 5 mức và áp dụng phương pháp hiệu chỉnh để đánh giá hiệu quả làm việc và hành vi của cá nhân, đảm bảo rõ ràng, hợp lý và công bằng, giúp cá nhân và người quản lý xác định mức độ phù hợp của mục tiêu, các điều kiện và nguồn lực hỗ trợ cần thiết để đạt mục tiêu, đồng thời là căn cứ để tiến hành điều chỉnh lương hàng năm, trả lương theo hiệu quả làm việc và khen thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế cho mỗi cá nhân.

Chăm lo sức khỏe cho cán bộ

Bảo Việt luôn nỗ lực đem tới môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện, chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, nhằm duy trì đội ngũ lao động và tăng cường sự gắn bó và cam kết với công việc của từng cán bộ, nhân viên. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc lập chính sách, phân tích, kiểm soát các rủi ro an toàn và sức khỏe, cung cấp đào tạo, lập hồ sơ và điều tra các vụ việc về an toàn và sức khỏe luôn được Bảo Việt duy trì và tiếp tục phát huy, cải thiện qua các năm nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động và an toàn tài chính cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Nhằm rèn luyện sức khỏe cũng như tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giưuax các cán bộ trong hệ thống, chúng tôi cũng khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia vào các phong trào thể dục thể thao thông qua các lớp học, các câu lạc bộ hay hội thao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai các chính sách như:

  • Chăm sóc sức khỏe người lao động và người thân (gói bảo hiểm ưu đãi, khám sức khỏe hằng năm, chương trình quà tặng/thăm hỏi cán bộ hưu trí các dịp Lễ/Tết)
  • Chế độ thai sản dành cho người lao động (áp dụng cho lao động nữ và lao động nam có vợ đang nghỉ thai sản)
  • Triển khai mạng lưới an toàn vệ sinh lao động
  • Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP)

Đào tạo lực lượng lao động

Đào tạo và phát triển nhân lực là một hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Bảo Việt. Các hoạt động này giúp cho Bảo Việt có được nguồn nhân lực thích ứng với những thay đổi của môi trường và đáp ứng được những yêu cầu của việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của tổ chức. Hoạt động đào tạo cũng đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân của người lao động. Khi nhu cầu cơ bản của các thành viên trong tổ chức được thừa nhận và đảm bảo, họ sẽ làm việc nhiệt thành và hiệu quả hơn. Đào tạo cũng là một hoạt động đầu tư sinh lời mang lại lợi nhuận, vì phát triển và đào tạo nguồn nhân lực là những phương tiện để đạt được sự phát triển tổ chức có hiệu quả nhất giúp tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Hằng năm, Bảo Việt chi hàng tỷ đồng để tiến hành đào tạo cho cán bộ. Số giờ đào tạo bình quân cho mỗi cán bộ trong năm tính theo số giờ trên một cán bộ là 17,2 giờ đào tạo, trong đó số giờ đào tạo bình quân cho nam cán bộ là 20,3 giờ, cho nữ cán bộ là 13,7 giờ. Bình quân số giờ đào tạo theo chức danh, số giờ đào tạo của quản lý cấp cao là 35,6 giờ, cán bộ cấp trung là 49,7 giờ, nhân viên là 14,0 giờ.

Điều động, luân chuyển cán bộ

Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh, quản trị điều hành doanh nghiệp; đồng thời nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ, Bảo Việt chú trọng thực hiện giải pháp phát triển nguồn nhân lực thông qua điều động, luân chuyển cán bộ trong nội bộ và giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ do Hội đồng Quản trị Tập đoàn ban hành.

Hằng năm, Bảo Việt thực hiện điều động, luân chuyển 10% cán bộ tới các bộ phận chức năng tương tự tại các đơn vị thành viên. Cán bộ được điều động, luân chuyển có khả năng thích ứng, hòa nhập nhanh, tham gia tích cực vào hoạt động kinh doanh và đóng góp vào thành công chung của các đơn vị trong tổ chức. Đồng thời, các cán bộ trên sau khi được điều động trở về sẽ mở mang tầm nhìn, tích lũy kinh nghiệm và am hiểu hệ thống, từ đó có cơ hội thăng tiến và cải thiện mức lương của mình. FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube