• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Ứng dụng CNTT và truyền thông góp phần bảo vệ môi trường

Bảo Việt đã tập trung ứng dụng kỹ thuật thông tin hiện đại như cầu truyền hình, điện thoại, video để tổ chức các cuộc họp trên toàn quốc nhằm giảm thiểu thời gian đi lại cũng như tần suất sử dụng các phương tiện máy bay, tàu xe nhằm góp phần giảm lượng thải khí COra môi trường. 

Hệ thống trao đổi thông tin điện tử (Hệ thống Lotus Notes) đã được nâng cấp, mở rộng từ Tập đoàn, tới các Công ty con và chi nhánh toàn quốc trong cả lĩnh vực nhân thọ, phi nhân thọ đã góp phần quan trọng giảm thiểu lượng giấy tờ in ấn và nâng cao hiệu suất lao động. 

Bảo Việt cũng phát hành bản tin và tạp chí điện tử và giảm 30% số lượng bản tin và tạp chí giấy để góp phần bảo vệ môi trường.

Năm 2015, Bảo Việt đã triển khai xây dựng ứng dụng điện thoại dành cho các Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững nhằm giảm bớt số lượng báo cáo in ra; đồng thời tạo sự thuận tiện cho người sử dụng khi muốn tra cứu tại bất kỳ thời điểm nào.