• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Khảo sát các bên liên quan

Anh/chị thân mến,

Phát triển bền vững là vấn đề được nhắc khá nhiều trong thời gian gần đây. Theo Ủy ban Brundtland của Liên Hợp Quốc “Phát triển bền vững là sự phát triển trong hiện tại mà không ảnh hưởng tới tương lai”. Hay nói cách khác, những hoạt động chúng ta làm hôm nay phải đảm bảo cho sự phát triển lâu dài cho thế hệ mai sau.

Bảo Việt luôn gắn liền TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG và TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài của Bảo Việt. Trong đó, mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của Bảo Việt vì việc thực hiện mục tiêu này là điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường.

Bảo Việt đang nỗ lực không ngừng để đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan đối với tính minh bạch thông tin, tăng trưởng bền vững trong kinh doanh, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Để làm được điều đó, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến phản hồi từ các anh/chị đối với một số vấn đề trọng yếu trong phát triển bền vững của Bảo Việt. Ý kiến của các anh/chị sẽ giúp Bảo Việt đưa ra được các quyết sách phù hợp nhằm hiện thực hóa sứ mệnh ĐẢM BẢO HÀI HÒA LỢI ÍCH BẢO ĐẢM SỰ BÌNH AN, THỊNH VƯỜNG VÀ LỢI ÍCH LÂU DÀI CHO KHÁCH HÀNG, NHÀ ĐẦU TƯ, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CỘNG ĐỒNG.

Vui lòng click vào đây để tham gia khảo sát của Bảo Việt:

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của anh/chịFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube