• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
Gắn kết với các bên hữu quan


 

Các hoạt động chính

Nhà đầu tư

 • Thực hiện đầy đủ đầy đủ các quyền của nhà đầu tư như tổ chức Đại hội đồng cổ đông; chi trả cổ tức, công bố thông tin…
 • Bộ phận chuyên trách về quan hệ cổ đông, được đào tạo và bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ nhu cầu quyền lợi liên quan đến cổ đông.
 • Tổ chức đón tiếp, giới thiệu, cập nhật thông tin với các nhà đầu tư tổ chức; tham gia Hội nghị đầu tư trong nước và quốc tế.
 • Chủ động công bố và minh bạch thông tin qua các phương tiện truyền thông, họp báo, websité và ấn phẩm của Bảo Việt.
Khách hàng
 • Định kỳ triển khai nghiên cứu và Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Trung tâm chăm sóc khách hàng của Bảo Việt hoạt động 24/7, giải đáp thắc mắc và ghi nhận phản hồi của khách hàng đối hoạt động của công ty. Hệ thống website cung cấp thông tin phản hồi và là kênh phản hồi trực tuyến cho khách hàng.

Cán bộ nhân viên

 • Định kỳ thực hiện Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên
 • Tạo điều kiện để người lao động tham gia vào các quyết định của doanh nghiệp như: Tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị Tổng kết kinh doanh với sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên.
 • Tổ chức truyền thông nội bộ thông qua phát hành bản tin điện tử  hàng tuần, bản tin nội bộ, website nội bộ để truyền thông hoạt động của doanh nghiệp.
Đối tác, nhà cung cấp
 • Thực hiện đấu thầu công khai, lựa chọn đối tác uy tín, có hệ thống tài chính minh bạch, công khai; không vướng mắc các vấn đề về tuân thủ pháp luật, môi trường, xã hội và đạo đức kinh doanh.
 • Tổ chức các buổi trao đổi nhằm trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động.
Cộng đồng
 • Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất cơ bản, giúp người dân tại các tỉnh khó khăn nhất trên cả nước.
 • Phối hợp với các trường học, bệnh viện, và các trung tâm nhân đạo để giúp đỡ, tạo cơ hội cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chính phủ, ban ngành TW
 • Tham gia các Hội nghị, Hội thảo do Chính Phủ,  Bộ và Ban ngành Trung ương tổ chức để đóng góp ý kiến;
 • Trao đổi thông tin dưới tư cách là thành viên của nhiều tổ chức, Hiệp hội: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Diễn đàn kinh tế thế giới; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam VNISA; …
Cơ quan truyền thông
 • Định kỳ tổ chức Họp báo công bố kết quả kinh doanh bán niên và cả năm.
 • Tiếp xúc và trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí tại các sự kiện, diễn đàn…mà Bảo Việt tham gia.