• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Giải thưởng

>> Giải Vàng Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành do Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ bình chọn năm 2015

>> Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững trong Cuộc bình chọn do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng tổ chức năm 2014

>> Top 50 "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng" do Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức năm 2014

>> Top 10 “Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt 2013 tiêu biểu về trách nhiệm xã hội” 

 

  •  

 

  •  

 

  •