• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Xây dựng môi trường lao động hấp dẫn

Vấn đề bình đẳng giới

Với số lượng 2.915 cán bộ nữ, chiếm 54% lao động, chúng tôi luôn đảm bảo công bằng cho cán bộ nữ trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như  tạo điều kiện, học tập để các cán bộ nữ được thực sự tham gia công tác chuyên môn, quy hoạch và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo.

Ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" của Bảo Việt giữ vai trò quan trọng trong việc trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách trong doanh nghiệp; đảm bảo các cán bộ nữ được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước và chế độ phúc lợi như: nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ theo chế độ, tham gia các hoạt động vì tiến bộ phụ nữ và tham gia mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, tham gia sinh hoạt văn hóa doanh nghiệp.

Sức khỏe của các nữ cán bộ cũng là vấn đề được Bảo Việt quan tâm, chúng tôi luôn khuyến khích, vận động chị em tham gia khám sức khỏe định kỳ và đầu tư kinh phí khám cho cao hơn từ 15 - 20% so với cán bộ nam (vì có thêm các khoản mục khám dành riêng cho phụ nữ).

Gắn kết người lao động người lao động vào các quyết định quan trọng của doanh nghiệp.

Tại Bảo Việt, chúng tôi tạo điều kiện để người lao động tham gia vào công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Hàng năm, Bảo Việt tổ chức Hội nghị người lao động nhằm cập nhật tình hình hoạt động, những thay đổi trong tổ chức cũng như kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn trong năm tiếp theo. Bảo Việt cũng thực hiện thảo luận công khai, lấy ý kiến cán bộ trong Thỏa ước lao động Tập thể để lắng nghe nguyện vọng của cán bộ nhân viên, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng và môi trường làm việc cho người lao động.

Chính sách lương thưởng

Chính sách lương  thưởng của Bảo Việt được xây dựng dựa trên: Giá trị công việc, Hiệu quả làm việc của cá nhân nhằm đảm bảo sự công bằng; Hướng tới cạnh tranh về tổng thu nhập trên thị trường mục tiêu, giúp nhân viên tập trung phát triển sự nghiệp, luôn sáng tạo, nỗ lực tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.

Để đo lường giá trị công việc, Bảo Việt tiến hành đánh giá, xác định độ lớn tương đối của các côgn việc, từ đó xây dựng hệ thống bậc công việc với sự giao thoa giữa các bậc đảm bảo có sự phát triển, thăng tiến, tạo dựng một bộ khung về phát triển nghề nghiệp, làm nền tảng xây dựng và phát triển hệ thống lương thưởng có cấu trúc công bằng và cạnh tranh.

Bảo Việt đã triển khai hệ thống quản lý hiệu quả làm việc, tiến hành hai kỳ đánh giá giữa và cuối năm trên thang đánh giá hiệu quả làm việc 5 mức và áp dụng phương pháp hiệu chỉnh để đánh giá hiệu quả làm việc và hành vi của cá nhân, đảm bảo rõ ràng, hợp lý và công bằng, giúp cá nhân và người quản lý xác định mức độ phù hợp của mục tiêu, các điều kiện và nguồn lực hỗ trợ cần thiết để đạt mục tiêu, đồng thời là căn cứ để tiến hành điều chỉnh lương hàng năm, trả lương theo hiệu quả làm việc và khen thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế cho mỗi cá nhân.

Chăm lo sức khỏe cho cán bộ

Bảo Việt luôn quan tâm đến bảo vệ sức khỏe cho người lao động thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ; mua bảo hiểm sức khỏe (Health Care) và bảo hiểm sinh mạng (An Nghiệp Thành Công) cho cán bộ nhân viên, đồng thời hỗ trợ thêm cán bộ qua gói bảo hiểm ưu đãi dành cho người thân.

Chúng tôi cũng đồng thời khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia vào các phong trào thể dục thể thao thông qua các lớp học, các câu lạc bộ hay hội thao của Bảo Việt nhằm rèn luyện sức khỏe cũng như tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ trong hệ thống.