• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Bảo Việt lãi 980 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
Công bố thông tin

Bảo Việt lãi 980 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
24.01.2011 - 12:53

Bảo Việt là một tập đoàn kinh doanh trong ba lĩnh vực nòng cốt là bảo hiểm, đầu tư và ngân hàng hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2009, Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận trước thuế là 1.250 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch. Thực hiện hệ thống báo cáo theo chuẩn mực quốc tế IFRS, lợi nhuận trước thuế năm 2009 là 1322 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ là 888 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với năm 2008, chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 11%. Với kết quả kinh doanh trên, Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn có năng lực tài chính vững mạnh, kinh doanh có hiệu quả và thực hiện tốt cam kết với cổ đông.

 
Năm 2010, Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt là 1.391 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tới 9 tháng đầu năm 2010, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn đã đạt là 980 tỷ đồng, tăng trưởng 7,39% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ kế hoạch năm 2010 là 936 tỷ đông, tới 9 tháng, Tập đoàn Bảo Việt tới đã đạt 697 tỷ đồng. Dự báo từ nay tới cuối năm, không có đột biệt lớn ảnh hưởng tới tình hình hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Bảo Việt. Bảo Việt dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 11% trên vốn điều lệ năm 2010. Các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt về bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, ngân hàng đều có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh khả quan.
 
Với 45 năm truyền thống đổi mới và phát triển, Tập đoàn Bảo Việt đang thực hiện các đổi mới sâu rộng, thực hiện chuyển giao công nghệ với cổ đông chiến lược HSBC (với tỷ lệ sở hữu 18%) trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch qua báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của công ty niêm yết, thực hiện báo cáo theo chuẩn mực tài chính quốc tế (IFRS), đầu tư mạnh vào lĩnh vực tin học, công nghệ, đổi mới quản trị nhân lực. Các nỗ lực trên sẽ giúp Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực tài chính và chất lượng dịch vụ khách hàng, phát triển trở thành một tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube