• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP
Công bố thông tin

Công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP
19.04.2022 - 10:44

Tập đoàn Bảo Việt kính gửi công bố Báo cáo thường niên 2021. Do dung lượng file báo cáo lớn, vui lòng truy cập đường link kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube