• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Kết quả triển khai Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật và Chuyển giao Năng lực giai đoạn I
Công bố thông tin

Kết quả triển khai Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật và Chuyển giao Năng lực giai đoạn I
16.11.2010 - 03:50

Thực hiện Thỏa thuận Hỗ trợ Kỹ thuật và Chuyển giao Năng lực (Technical Support and Capability Transfer Agreement - viết tắt là TSCTA) ký kết giữa HSBC Insurance và Tập đoàn Bảo Việt ngày 13/9/2007, đến nay việc triển khai bản Thỏa thuận này đã được hơn 6 tháng. Đây là một Dự án lớn về tái cơ cấu doanh nghiệp với số lượng cán bộ tham gia đông đảo (khoảng hơn 100 người) ở hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ và tổ chức tại Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên. Dự án bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước hiện thực mục tiêu đưa Bảo Việt trở thành Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Ngày 7/5/2008 vừa qua, Ban thực hiện Thỏa thuận TSCTA (Ban gồm 8 Thành viên, trong đó HSBC Insurance có 4 thành viên và Tập đoàn Bảo Việt có 4 thành viên) đã họp đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I (từ quý IV/2007 đến hết quý I/2008) và thống nhất kế hoạch thực hiện các công việc trong giai đoạn II (từ quý II/2008 đến hết quý I/2009) của Dự án. Ban thực hiện Thỏa thuận TSCTA thống nhất đánh giá: với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, cam kết mạnh mẽ của HSBC Insurance và sự tích cực triển khai các công việc của các nhân viên Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance, giai đoạn I của Dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng được kỳ vọng của Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance. Theo đó, 46% trong số 31 đầu mục công việc của giai đoạn I đã hoàn thành, 54% số đầu mục công việc đang triển khai đúng tiến độ.

Cũng trong cuộc họp ngày 7/5/2008, Ban thực hiện Thỏa thuận TSCTA đã thống nhất các đầu mục công việc sẽ triển khai trong giai đoạn II của Dự án, bao gồm 22 đầu mục công việc mới và các đầu mục công việc tiếp tục triển khai từ giai đoạn I, Ban thực hiện Thỏa thuận TSCTA giao cho các bộ phận chức năng của Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance lập kế hoạch về nguồn lực và tiến độ thực hiện.

Phát huy kết quả triển khai công việc theo Thỏa thuận TSCTA giai đoạn I, với kiến thức và kinh nghiệm đã thu được, hy vọng trong giai đoạn II, Dự án sẽ được triển khai theo đúng tiến độ.

Tập đoàn Bảo ViệtFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube