• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Kính gửi các Quý vị Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Kính gửi các Quý vị Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt
16.11.2010 - 03:57

Ngày 04/8/2008, Tập đoàn Bảo Việt thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v Lùi thời gian niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt sang năm 2009.

Do sơ xuất đánh máy, tại dòng đầu tiên của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi đã viết: “Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 04/10/2008 ...". Chúng tôi xin đính chính lại như sau: “Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 04/10/2007 ..."

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Ban QHCCFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube