• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Mẫu tờ khai Thông báo Điều chỉnh thông tin cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Mẫu tờ khai Thông báo Điều chỉnh thông tin cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt
16.11.2010 - 04:04

 Tập đoàn Bảo Việt kính gửi Quý cổ đông Mẫu tờ khai Thông báo Điều chỉnh thông tin cổ đông (file đính kèm).

Quý cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt có nhu cầu điều chỉnh thông tin, vui lòng tải Mẫu tờ khai, điền đầy đủ nội dung, gửi kèm bản sao Chứng minh nhân dân (trong trường hợp phải điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, xin gửi kèm Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc) về một trong các địa chỉ sau:

Ban Quan hệ công chúng, Tập đoàn Bảo Việt

Số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Phòng lưu ký, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

hoặc Phòng lưu ký, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Số 21 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ công chúng, Tập đoàn Bảo Việt

Điện thoại: 04.39289999 - Fax: 04.39289609.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube