• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Năm 2007, doanh thu của Bảo Việt ước đạt trên 7.800 tỷ đồng
Công bố thông tin

Năm 2007, doanh thu của Bảo Việt ước đạt trên 7.800 tỷ đồng
15.11.2010 - 02:03

Năm 2007, mặc dù thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, toàn Tập đoàn Bảo Việt đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều kết quả khả quan. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều tăng cao và vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt trên 7.800 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm 2006. Mức lợi nhuận tăng trưởng 31% so với năm 2006.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc nhân thọ ước đạt 3.270 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, tăng trưởng 6,1% so với năm 2006. Riêng doanh thu khai thác mới ước đạt 500 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm, tăng trưởng 18,2% so với cùng kỳ năm 2006.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ ước đạt 2.578 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch, tăng trưởng 15,8% so với năm 2006. Doanh thu đầu tư tài chính toàn Tập đoàn ước đạt 1.637 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm, tăng trưởng 28% so với năm trước.

Năm 2007 cũng là một năm khá sôi động của Bảo Việt trong lĩnh vực hợp tác đầu tư. Một loạt các hợp đồng đầu tư với các thương hiệu có uy tín đã được ký kết. Sự hợp tác của Tập đoàn Bảo Việt đã được mở rộng ra các lĩnh vực trong các hợp đồng ký kết với HIPT, CMC, SSG, VOSCO, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội…

Như vậy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau một năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đã có một năm thắng lợi cả về hoạt động kinh doanh và hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Năm 2007, Bảo Việt đã thực hiện thành công Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ/TTg ngày 28/11/2005: cổ phần hóa toàn Tổng Công ty, thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt là công ty cổ phần đa sở hữu, có cổ đông chiến lược nước ngoài, hình thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt - một trường hợp chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.

Kết quả này có được là nhờ việc mở rộng quan hệ hợp tác và đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng… Đó còn là kết quả của sự nỗ lực cao của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, đoàn kết nhất trí thực hiện những định hướng đúng đắn của Bộ Tài chính, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2008 sẽ là năm tạo sức bật với sự chuyển biến mới cho Bảo Việt, khi doanh nghiệp đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế. Với sự chung sức đồng lòng của cán bộ, nhân viên Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, sự hỗ trợ tích cực từ các đối tác chiến lược, đặc biệt là đối tác chiến lược nước ngoài HSBC, Tập đoàn Bảo Việt phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng doanh thu bình quân 15%/năm, đạt 12.910 tỷ đồng; tăng trưởng lợi nhuận 21 - 22%/năm, đạt 1.516 tỷ đồng vào năm 2010.
 
Tập đoàn Bảo ViệtFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube