• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Ngân hàng Bảo Việt đã được đồng ý thành lập và chuẩn bị đi vào hoạt động
Công bố thông tin

Ngân hàng Bảo Việt đã được đồng ý thành lập và chuẩn bị đi vào hoạt động
16.11.2010 - 03:57

- Công văn gửi các Cổ đông thông báo tiến độ dự án thành lập Ngân hàng Bảo Việt

 
 
Ngày 29/08/2003, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) thành một Tập đoàn tài chính, bảo hiểm hàng đầu ở Việt Nam, có khả năng cung cấp đa dạng và kết hợp các dịch tài chính chất lượng cao.

Để thực hiện chiến lược phát triển trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thành lập Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt. Trong mô hình của Tập đoàn có thành lập mới Ngân hàng cổ phần thương mại Bảo Việt (Ngân hàng Bảo Việt).

Để xúc tiến các thủ tục thành lập ngân hàng, Ban trù bị Ngân hàng Bảo Việt đã được thành lập. Ngày 3/12/2007, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận nguyên tắc thành lập và hoạt động của Ngân hàng Bảo Việt. Ngày 29/9/2008, Thủ tướng chính phủ đã thông báo quyết định đồng ý cho phép việc thành lập Ngân hàng Bảo Việt với mức vốn điều lệ 1500 tỷ đồng.

Ban trù bị cũng đã tích cực chuẩn bị điều kiện về nhân lực và kỹ thuật để sẵn sàng cho hoạt động theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Ngoài ra, cổ đông chiến lược HSBC đang trợ giúp kỹ thuật cho Tập đoàn Bảo Việt xây dựng các chính sách về quản trị chiến lược, quản lý đầu tư, quản trị rủi ro, hệ thống thông tin tin học thống nhất và bán hàng chéo trong hệ thống của Tập đoàn.

Việc đưa Ngân hàng Bảo Việt vào hoạt động sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong phát triển Bảo Việt thành một Tập đòan tài chính, bảo hiểm có khả năng cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng.

- Thứ nhất: Ngòai cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp cho các khách hàng mới, hoạt động của Ngân hàng Bảo Việt sẽ phục vụ trực tiếp khách hàng bảo hiểm và chứng khoán của Bảo Việt, góp phần đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính, đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm và bán chéo sản phẩm giữa các công ty trong Tập đoàn Tài chính bảo hiểm, tạo điều kiện cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ tài chính trọn gói, chất lượng cao.

- Thứ hai: Ngân hàng Bảo Việt sẽ cung cấp cho các khách hàng, bao gồm cả các đơn vị thành viên của cả Tập đoàn các dịch vụ về quản lý ngân quỹ, kinh doanh vốn đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, phân tán rủi ro và ổn định thị trường.

- Thứ ba: Hiệu quả kinh tế đạt được do các dịch vụ hỗ trợ, kết hợp trong toàn tập đoàn sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các cổ đông liên quan tới hiệu quả và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Việc Ngân hàng Bảo Việt đã được đồng ý thành lập và sẵn sàng đi vào hoạt động là một tin vui lớn cho các cổ đông và khách hàng của Bảo Việt. Đây tiếp tục là một thành công trong tiến trình cổ phần hóa, đổi mới mô hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn kinh tế.

Năm 2008 là năm bản lề cho sự đổi mới và phát triển trong toàn hệ thống Bảo Việt. Mặc dù có nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để Bảo Việt vươn lên trở thành một Tập đoàn tài chính bảo hiểm, có trình độ và năng lực cạnh tranh quốc tế. Một lần nữa, Ban lãnh đạo của Bảo Việt sẽ cùng với toàn thể cán bộ trong hệ thống, và sự hỗ trợ của các cổ đông, sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2008.
 
QHCC


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube