• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > THÔNG BÁO: Ủy quyền quản lý Sổ cổ đông và trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

THÔNG BÁO: Ủy quyền quản lý Sổ cổ đông và trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt
15.11.2010 - 02:01

Căn cứ vào Hợp đồng ủy thác quản lý Sổ cổ đông số 291/2007/BVSC.LK-QLSCĐ ngày 23/11/2007 được ký kết giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo về việc ủy quyền quản lý Sổ cổ đông như sau:

1. Tên tổ chức ủy quyền: Tập đoàn Bảo Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 928 9999 Fax: (84-4) 928 9609

Website: www.baoviet.com.vn Email: service@baoviet.com.vn

Vốn điều lệ: 5.730.266.050.000 đồng

2. Tổ chức nhận ủy quyền: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 943 3016 Fax: (84-4) 943 3012

Website: www.bvsc.com.vn Email: info@bvsc.com.vn

3. Nội dung ủy quyền

Tập đoàn Bảo Việt ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thực hiện quản lý Sổ cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các quyền khác của cổ đông.

Uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày 26/11/2007. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, tìm hiểu về các thủ tục về thực hiện quyền cổ đông và các thông tin khác liên quan đến quyền sở hữu cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt, kính đề nghị liên hệ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt để được hướng dẫn cụ thể.

+ Tại Hà Nội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 9433 016 Fax: (84-4) 9433 012
+ Tại TP Hồ Chí Minh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 9141 992/93 Fax: (84-8) 9141 991

4. Thời gian, địa điểm và thủ tục trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thời gian: từ ngày 13 tháng 12 năm 2007. Địa điểm: Trụ sở chính hoặc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo địa chỉ nêu trên.

Khi đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, đề nghị Quý cổ đông mang theo các giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Giấy thông báo trúng đấu giá và Phiếu nộp tiền số cổ phần đấu trúng giá.(Trường hợp cổ đông là cán bộ công nhân viên, đại lý bảo hiểm Nhân thọ thuộc Tập đoàn Bảo Việt mua cổ phần ưu đãi và đấu giá, nhận sổ cổ đông tại nơi công tác).

- Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy thông báo trúng đấu giá; Phiếu nộp tiền số cổ phần đấu trúng giá hoặc Ủy nhiệm chi; Giấy ủy quyền của cổ đông cho người thay mặt đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.
Trân trọng thông báo./.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)
NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube