• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã Chứng khoán BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã Chứng khoán BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
17.05.2016 - 04:20

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

Branch Locator