• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo thường niên năm 2017 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Báo cáo thường niên năm 2017 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
20.04.2018 - 05:59

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Báo cáo thường niên 2017 và Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

>> Báo cáo thường niên 2017 (do Báo cáo dung lượng lớn, vui lòng download trên website của Tập đoàn Bảo Việt)

 



FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube