• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm tài chính 2019
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm tài chính 2019
07.10.2020 - 04:02

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm tài chính 2019 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: 
FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube