• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu HIG
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu HIG
31.10.2016 - 03:33

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube