• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động
30.11.2016 - 04:42

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người nội bộ giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: