• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 10)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 10)
22.01.2018 - 05:51

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 10) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: