• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) thông báo giao dịch của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) thông báo giao dịch của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
15.12.2021 - 03:50

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo giao dịch của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE, như tài liệu kèm theo:

Tài liệu này đã được Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt gửi HSX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcqua đường văn thư vào ngày 15/12/2021, đồng thời đã được công bố trên website của Tập đoàn Bảo Việt.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube