• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp
22.02.2016 - 10:10

Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt (sau đây gọi tắt là “Bảo Việt”) tự hào là một tập đoàn có thương hiệu, danh tiếng trên thị trường tài chính Việt Nam và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bảo Việt là một thương hiệu lớn, luôn giữ vị trí hàng đầu toàn quốc và là một địa chỉ cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính, bảo hiểm tốt nhờ các giá trị cốt lõi (chất lượng, dễ tiếp cận, tinh thần hợp tác, năng động, tinh thần trách nhiệm), minh bạch và hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững làm động lực và cơ sở quan trọng để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của mình.

Với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa vào uy tín, tin tưởng lẫn nhau thông qua các sản phẩm, dịch vụ cụ thể, Bảo Việt đã cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất theo các tiêu chuẩn, chuẩn mực cao nhất cho khách hàng để duy trì, bảo đảm cho thương hiệu và sự ghi nhận mà khách hàng dành cho Bảo Việt trong quá trình phát triển hơn 50 năm qua và những năm tiếp theo. Kết quả đó là sự ghi nhận công sức, đóng góp của mỗi cán bộ, nhân viên Bảo Việt qua các thời kỳ đã luôn tự hào: (i) có đóng góp một phần công sức, nỗ lực, tính chuyên nghiệp, ý thức thức tuân thủ các nguyên tắc, quy định trong công việc; (ii) thể hiện qua hoạt động kinh doanh hàng ngày và trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng, các cổ đông, nhà cung cấp và tất cả các bên liên quan…để cùng nhau xây dựng cơ sở vững chắc cho Bảo Việt duy trì và phát triển vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường tài chính Việt Nam nói chung, thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và dần hội nhập sâu, rộng vào thị trường khu vực và quốc tế.

Để duy trì vị thế, thương hiệu và danh tiếng của mình, ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ nói chung, Bảo Việt khuyến khích và yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên của mình nhận thức và tuân thủ tuyệt đối các quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp này.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube