• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi nhân sự
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt công bố thay đổi nhân sự
13.04.2012 - 04:01

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin thay đổi nhân sự: Ông Lê Văn Chí từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16 tháng 04 năm 2012 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube