• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt
18.05.2016 - 06:20

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố công bố Biên bản họp và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt   với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube