• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt
25.04.2014 - 01:33

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube