• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết về ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thay đổi người nội bộ
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết về ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thay đổi người nội bộ
30.06.2020 - 04:57

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết về ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thay đổi người nội bộ với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube