• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II/2014 (trước soát xét) bán niên năm 2014 và giải trình kết quả kinh doanh bán niên năm 2014
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II/2014 (trước soát xét) bán niên năm 2014 và giải trình kết quả kinh doanh bán niên năm 2014
14.08.2014 - 03:54

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II/2014 (trước soát xét) bán niên năm 2014 và giải trình kết quả kinh doanh bán niên năm 2014 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files kèm theo: