• Cỡ chữ
English
  • BVH : ,00
  • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2012 (trước soát xét)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2012 (trước soát xét)
14.08.2012 - 05:48

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2012 (trước soát xét) của Tập đoàn Bảo Việt như các files kèm theo: