• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 và giao dịch với Người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 và giao dịch với Người có liên quan
29.04.2021 - 05:24

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 và giao dịch với Người có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE, như tài liệu kèm theo:

Do dung lượng Báo cáo thường niên 2020 lớn (vượt quá 40Mb), vui lòng truy cập báo cáo tại đường link sau:

https://baoviet.com.vn/BVH_IR2020_VN_final.pdf


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube