• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính Quý II/2019 Riêng và Hợp nhất (Trước soát xét)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính Quý II/2019 Riêng và Hợp nhất (Trước soát xét)
30.07.2019 - 06:25

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính Quý II/2019 Riêng và Hợp nhất (Trước soát xét) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: