• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Điều lệ Tập đoàn (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11) và việc thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tập đoàn
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Điều lệ Tập đoàn (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11) và việc thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tập đoàn
30.12.2019 - 02:11

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Điều lệ Tập đoàn (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11) và việc Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tập đoàn với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube