• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014
16.06.2015 - 05:00

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2014 tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube