• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự chủ chốt - bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự chủ chốt - bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
25.09.2012 - 05:46

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán Nội bộ với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube