• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán của năm 2012 so với năm 2011
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán của năm 2012 so với năm 2011
29.03.2013 - 03:18

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán của năm 2012 so với năm 2011 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như file kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube