• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với người có liên quan
04.02.2021 - 02:53

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin giao dịch với người có liên quan (giữa Trung tâm Đào tạo Bảo Việt với các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube