• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt
26.08.2014 - 04:55

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube