• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 7)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 7)
15.07.2014 - 05:27

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 7) của Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube