• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018
01.11.2019 - 05:36

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: